Dobrosad

Rozšířené zorničky, zrychlený tep, přeskakující hlas. Fyziologické projevy nadšení, když se objeví nabídka spolupráce na zajímavém projektu. Můžu si stokrát říkat, že nemám volnou kapacitu, že už nic dalšího vymýšlet a dělat nemůžu. Jakmile mi při vyslechnutí záměru vyskočí tepovka a v hlavě se rozbliká majáček zájmu, vím, že jsem ztracena. A přesně takhle to bylo s Dobrosadem

Začnu popořadě. Loni jsem chtěla do projektu participativního rozpočtu u nás v Dobré přihlásit nápad výstavby odpočinkového altánu/vyhlídky na Vrchách, což je místo, odkud je naše obec – se siluetou Beskyd v pozadí – vidět jako na dlani. Nenašla jsem však k dispozici vhodný obecní pozemek a se soukromými majiteli se mi domluvit nepovedlo. Trochu zklamaně jsem myšlenku odložila. O mém pokusu ale vědělo pár lidí, kteří upustili slovo ve správnou chvíli a díky tomu mě letos kontaktovali Markéta Kozlová a Tomáš Berka s nápadem revitalizace starého obecního sadu právě v lokalitě na Vrchách.

Úvodní setkání se z nezávazné schůzky proměnilo ve smršť událostí, kterou asi nikdo nečekal. Základní myšlenku jsme s pomocí odborníků během tří týdnů rozpracovali a na konci března přihlásili do participativního rozpočtu v Dobré. Nyní je u návrhu posuzována formální správnost a proveditelnost. Víme, že se přihlásily další tři projekty. Pokud „projdeme“, budou občané v období 15. 7. – 15. 9. 2023 hlasovat o tom, který z podaných projektů se jim líbí nejvíc. Věříme, že projekt Dobrosad má mezi lidmi šanci uspět. A kdyby se to náhodou nepovedlo, budeme hledat cesty, jak na jeho realizaci sehnat prostředky jinými cestami. Jak se jednou věci dají do pohybu, není cesty zpět 🙂

A teď k jádru pudla. Nebo spíš k jadřinci, chceme-li se držet tématu.

Projekt, kterému pro jeho plánovanou komunitní povahu přezdíváme Dobrosad, se neustále vyvíjí. Jeho cíl se však nemění: vytvořit společnými silami místo, které bude otevřené a nakloněné všem občanům Dobré. Bude potřeba vyčistit prostor od náletových dřevin, připravit místo pro výsadbu nových keřů a stromů (ideálně původních odrůd) a společně stromy vysázet. Ovoce z těchto stromů, jakmile budou plodit, bude volně k dispozici občanům. Chtěli bychom do sadu umístit vhodný mobiliář (lavičky, herní prvky apod.), který bude lákat k návštěvě či posezení návštěvníky od dětí po seniory. Důraz klademe na přírodu, část pozemku bychom rádi nechali v co nejpřirozenějším stavu, aby mohl sloužit jako útočiště pro zvěř, ptáky či hmyz. Máme v plánu využít torza starých stromů k výrobě broukovišť, hmyzích domků či ptačích budek. Plánujeme vysázet květnaté louky. Potud počítáme s využitím financí z participativního rozpočtu.

Jestliže se nám podaří sehnat finance nad rámec rozpočtu (např. z nadací, grantů, fondů, o kterých víme, že existují a projekty podobného ražení podporují), uvažujeme o vybudování tůňky na záchyt vody, záhonů a eko toalety. Rádi bychom na místo instalovali naučné cedule s tematikou sadaření a úkoly zaměřené na environmentální vzdělávání veřejnosti, zejména dětí. Představujeme si, že by v sadu mohly časem probíhat vzdělávací programy pro děti z mateřské i základní školy.

Je pro nás důležité zapojovat do příprav i samotné realizace občany Dobré. Věříme, že když Dobrosad vybudujeme společně, lidé k němu budou cítit silnější vazbu, budou si jej víc vážit a méně jej ničit. Bude zkrátka „náš“. Ozývají se hlasy pochybující o ochotě občanů zapojit se do fyzické práce (např. sázení stromů, úklidové práce, prořezávka stromů). Účast na Ekodnech u nás v Dobré ukazuje, že lidem na přírodě záleží. Také vycházíme ze zkušeností jiných podobných projektů z blízkého okolí, pěkný podcast o zapojení komunity natočil MAPPA Ostrava. Vedeme dialog s obecními spolky – např. s včelaři, myslivci, maminkami, zahrádkáři, skauty – a všichni se zdají být spolupráci nakloněni. To nás naplňuje nadějí a optimismem. Cítíme také podporu ze strany vedení a zastupitelů obce, z toho máme velikou radost. A nejen proto, že je pozemek obecní a součinnost je nutným předpokladem pro realizaci. Těší nás to lidsky.

Nemáme patent na rozum, proto se scházíme s odborníky různých oborů (lesák, architekt, pomolog, ekolog, myslivec, vedení naší obce, starostové okolních obcí se zkušeností s podobnými projekty…) a posloucháme jejich názory. Častou jsou protichůdné. Není divu. Někdo řeší víc normy, někdo zvířata, jiný vápencové podloží a další rozpočet. My se snažíme hledat průniky zájmů jednotlivých skupin a najít realizovatelné řešení splňující co největší množství kritérií. Víme, že nelze vyhovět všemu a zavděčit se všem (nejsme tabulka čokolády). Individuálně posuzujeme jednotlivé podněty tak, aby výsledek splnil co nejvíce očekávání a zároveň nebyl kompromisním paskvilem, který nebude sloužit nikomu. Důležité pro nás je, abychom byli navrhovaná řešení schopní obhájit nejen navenek, ale i sami před sebou. Netřeba snad moc zdůrazňovat, že vše děláme ve svém volném čase, často s dětmi na klíně (dohromady jich máme ve třech rodinách osm) a jediným honorářem je nám dobrý pocit 💚.

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 proběhla veřejná debata s DobrObčany, kde byl prostor si myšlenku Dobrosadu vyslechnout a formulovat případné dotazy. Rozdali jsme odznáčky a prezentovali dotazník, jehož prostřednictvím sbíráme pohled veřejnosti a nové podněty k zapracování. Dotazník je zde a budeme moc rádi za jeho vyplnění, které  zabere zhruba 5 minut!

Detaily projektu jsou v galerii a pro aktuální informace doporučuju sledovat Facebook Dobrosadu. Máme v plánu vytvořit propagační dobrosadí videospot, najít Dobrosadu patrona s vazbou na náš region a objevit se na několika obecních akcích s „kontaktní kampaní“. Uvítáme jakoukoliv pomoc. To nejjednodušší, co můžeš udělat, je říct o Dobrosadu známým, rodině nebo sousedům. Podpory, ať už má formu dobré rady, konstruktivní kritiky nebo poplácání po rameni, si moc vážíme.

Oblíbená témata

Novinky z blogu

přímo na váš e-mail

Napište komentář